Integritetspolicy

Lekledaren värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna integritets- och sekretesspolicy gäller för att använda webbtjänsten Lekledaren. Genom att använda Lekledaren godkänner och accepterar du att Lekledaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

Denna policy uppdaterades och gäller från 2023-01-22.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta och radera ditt konto på Lekledaren. Du avslutar ditt konto genom att logga in och välja "Radera konto" under inställningar. Lekledaren raderar då alla uppgifter knutet till ditt konto omedelbart, med undantag för uppgifter lagrade i backuper som raderas automatiskt efter några månader.

Vilka personuppgifter behandlar Lekledaren?

Lekledaren sparar och behandlar huvudsakligen de uppgifter som du själv aktivt anger när du skapar ett konto och använder tjänsten, som till exempel e-postadress. Om du skickar ett sms till Lekledaren sparas och behandlas innehållet i sms:et och vilket nummer det skickades från tillfälligt. När du besöker Lekledaren samlas vissa uppgifter automatiskt in, så som IP-adress och vilken webbläsare du använder.

Lekledaren behandlar också viss information genom egna och tredjepartscookies. Läs mer under rubriken cookies.

Hur länge sparar Lekledaren dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge du har kvar ditt konto på Lekledaren. Om du väljer att avsluta ditt konto raderas alla uppgifter knutet till ditt konto omedelbart, med undantag för uppgifter lagrade i backuper som raderas automatiskt efter några månader. Tillfälliga uppgifter som till exempel från inkommande sms gallras regelbundet.

Lekledaren kan komma att spara personuppgifter längre vid misstanke om brott, om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Lekledarens rättsliga intressen.

Varför behöver Lekledaren dina uppgifter?

Lekledaren samlar huvudsakligen bara in uppgifter som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera och vara användbar. Vissa uppgifter kan komma att utgöra analysunderlag för att förbättra tjänsten.

Vilka delar Lekledaren dina uppgifter med?

Lekledaren kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan komma att överföras till externa leverantörer som sköter till exempel e-posthantering, serverdrift, sms-utskick och analys. Dessa leverantörer och personuppgiftsbiträden har endast rätt att hantera dina uppgifter för Lekledarens ändamål och får inte göra något annat med dem. Lekledaren vidtar rimliga legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid delning till utvalda tredje parter. Vid misstanke om brott kan dina uppgifter komma att delas med myndigheter.

Dina uppgifter behandlas huvudsakligen inom EU/ESS, men kan komma att överföras till tjänsteleverantörer utanför. Lekledaren använder endast leverantörer utanför EU/ESS som är ansluta till Privacy Shield eller på annat sätt avtalat om att personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Cookies

Lekledaren använder sessionscookies, som är en liten informationsfil som sparas av din webbläsare på din enhet. Dessa används för att kunna verifiera vem det är som är inloggad. Stänger du av cookies kommer du inte att kunna logga in på ditt konto och således inte använda Lekledaren. Lekledaren kan också använda vanliga cookies som sparas under en längre på din enhet om du väljer alternativet att din inloggning ska kommas ihåg.

När du loggar ut försvinner alla sessionscookies från din dator. Har du valt alternativet att din inloggning ska kommas ihåg sparas cookies upp till tre månader efter ditt senaste besök innan de raderas.

Vill du inte acceptera cookies från Lekledaren ställer du in det i din webbläsares inställningar. Se din webbläsares hjälpdokumentation för mer information.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning bland annat rätt att erhålla registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och du har rätt att bli raderad. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se dataskyddsförordningen.

Säkerhet

Lekledaren arbetar aktivt för att dina lagrade personuppgifter ska vara så säkra som möjligt och vara skyddade mot otillbörlig åtkomst.

Ändringar av policyn

Lekledaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. Väsentliga ändringar meddelas till din angivna e-postadress. Mindre justeringar och ändringar kan komma att göras löpande och det är upp till dig att regelbundet läsa igenom policyn. Om du inte accepterar policyn kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta och radera ditt konto på Lekledaren.

Personuppgiftsansvarig

Dynamic Visions är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på Lekledaren och att de behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du är personuppgiftsansvarig för andras personuppgifter du lägger upp på Lekledaren och du ansvarar för att du har tillåtelse att göra detta. Om du till exempel lägger upp kontakter att skicka uppdrag till, måste du ha kontakternas medgivande. Lekledaren behandlar dessa personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Har du frågor angående Lekledarens hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Lekledaren.