Med ett konto på Lekledaren kan du som arrangör av fest eller event schemalägga roliga uppdrag att skickas ut till dina gäster under tillställningen. Uppdragen skickas ut som SMS för att det ska fungera med alla mobiltelefontyper.

Du kan både skriva dina egna uppdrag och välja färdiga från vår uppdragsbank. Det finns många inställningar och olika sätt att använda Lekledaren på, inget är satt i sten och endast fantasin begränsar. Det kan användas som eller anpassas för festlek, lek till kalas, teambuilding-aktivitet och säkert mycket annat vi inte tänkt på. Skriv gärna till oss och berätta hur just ni gjorde och hur det gick!

Lekledaren är producerat av Dynamic Visions. Vi har skapat den här tjänsten för att vi själva tycker att den är kul att använda och för att vi hoppas att den ska liva upp många andra tillställningar .

Företagsuppgifter

Dynamic Visions
Alpvägen 22
168 65 Bromma

© 2012 Lekledaren

Du använder en omodern webbläsare som inte kan visa modernt webbinnehåll fullt ut. Uppgradera till exempelvis Chrome för att använda den här webbplatsen.

Du måste ha en webbläsare som klarar av och har JavaScript aktiverat för att använda den här webbplatsen.